Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 21 maja 2023.


Prosimy o uważne zapoznanie się z naszą polityką prywatności, która przedstawia jak gromadzimy, wykorzystujemy, chronimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, zgodnie z naszą witryną i usługami.


Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia Twojej prywatności. Jeśli poprosimy Cię o udzielenie pewnych informacji, dzięki którym możesz być identyfikowany podczas korzystania z tej strony lub usług, możesz być pewien, że będą one przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.


SZANUJEMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ I OBIECUJEMY:


  • Wykorzystywać Twoje dane personalne jedynie w celu dostarczenia Ci informacji lub usługi, o którą prosiłeś.
  • Dbać o bezpieczeństwo Twoich danych i przetwarzać je w bezpieczny sposób.
  • Pomóc Ci, jeśli kiedykolwiek zmienisz zdanie w kwestii otrzymywania komunikacji, na jaką wyraziłeś zgodę.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W INTERNEL

 

Administrator danych

Internel Sp. z o.o., ul. Księcia Ziemowita 59, 03-885 Warszawa, Polska

Commercial registry number KRS0000465790

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych (IOD) to osoba z którą możesz się skontaktować we wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. DPO firmy Internel jest dostępny pod adresem email dpo@internel.eu lub listownie pod powyższym adresem.

Twoje prawa wynikające z RODO

 

Kontaktując się z Internel możesz:

1) domagać się dostępu do swoich danych osobowych (§ 15 RODO) i żądać kopii danych
posiadanych przez Internel;

2) Żądać poprawienia danych osobowych (§ 16 RODO) poprzez wskazanie nieprawidłowych
danych;

3) Żądać usunięcia danych osobowych (§ 17 RODO);

4) Żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (§ 18 RODO) poprzez wskazanie które dane mają być wyłączone z przetwarzania;

5) Apelować przeciw przetwarzaniu danych osobowych (§ 6 RODO sekcja 1f), z powodów związanych ze specyficzną sytuacją podmiotu danych;

6) Złożyć skargę do instytucji nadzorczej w kraju w którym przebywasz, pracujesz, lub kraju zgłaszanej infrakcji, w wypadkach kiedy określono że przetwarzanie Twoich danych narusza rozporządzenia § 77 sekcji 1 RODO.

Powszechnie używany skrót:

RODO – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych Rozporządzenie EU 2016/679 Parlamentu Europejskiego z datą 27 Kwietnia 2016 dotyczące ochrony osób w kwestii przetwarzania ich danych osobowych oraz ruchu tych danych odwołanie dyrektywy 95/46/EC.

 

Poniżej zdnajdziesz informacje na temat sposobu, w jaki Internel przetwarza dane osobowe w zgodzie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które reguluje ogólne zasady odnoszące się do zgodności przetwarzania danych osobowych.


DLACZEGO I JAK ZBIERAMY I PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

W firmie Internel mamy różne powody do gromadzenia danych osobowych.


Najczęstszym powodem jest, to że jesteś naszym klientem, dostawcą, uczestnikiem konferencji lub innego wydarzenia, kandydatem do pracy, współpracowałeś lub kontaktowałeś się z Internel, lub z innych, wyżej nie wskazanych powodów.


Internel przetwarza dane osobowe, aby spełnić nasze zadanie jako firma realizująca usługi e-commerce. Przetwarzamy te dane w celu przeglądu i rozwoju naszych działań oraz przestrzegania przepisów krajowych i unijnych.


Osoba kontaktowa w Internel może udzielić ci dodatkowych informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych jako pracownika, klienta, dostawcy lub innego zewnętrznego podmiotu. Jeśli nie otrzymałeś żadnych informacji, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych (IOD) firmy Internel pod adresem dpo@internel.eu.


JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?

 

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celach, na które wyraziłeś zgodę, i nie udostępnimy ich w celach marketingowych poza naszą firmą (w tym w naszej siedzibie głównej lub biurach afiliacyjnych), chyba że udzieliłeś nam na to zgodę.


Kiedy komunikujesz się z nami jako klient, dostawca, uczestnik konferencji lub innego wydarzenia, kandydat do pracy lub subskrybent newsletter’a, następujące informacje są często niezbędne i zbierane:


#

Dane zebrane od

Zakres zebranych danych

1

Dane kandydata do pracy

Wszystkie dane przekazane w CV kandydatów lub podczas rozmów kwalifikacyjnych, w szczególności imiona, nazwiska, data urodzenia, narodowość, miejsce zamieszkania, wykształcenie i kursy podczas poprzednich lat pracy, dodatkowe umiejętności i zainteresowania, wcześniejsze wynagrodzenie, zdjęcia, adres e-mail, numer telefonu, stan cywilny.

2

Dane dostawców, klientów i odwiedzających naszą siedzibę

Imiona, nazwisko, numery telefonów, adres pracodawcy i miejsca pracy, stanowisko pracy, adres e-mail, tablice rejestracyjne samochodu.

3

Ogólne dane kontaktowe odwiedzających stronę i odbiorców mewslettera

Informacje na temat korzystania z naszych stron internetowych, na przykład plików cookie, które służą do poprawy przyjazności serwisu dla użytkownika. Pliki cookie firmy Internel nie zawierają żadnych danych osobowych i nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, ale do analizy zainteresowań i preferencji użytkownika. Wszystkie pliki cookie wygasają automatycznie, gdy użytkownik zamknie przeglądarkę (pliki cookie sesji).

Newsletter jest wysyłany na żądanie, i tylko z danymi wymaganymi do wysłania takiego newslettera, czyli pełnym imieniem i nazwiskiem, nazwą firmy i adresem email. Te dane są przechowywane do odwołania przez subskrybenta newslettera.

4

Dane osobowe powierzone firmie Internel w odniesieniu do świadczonych usług e-fulfilment, w szczególności wysyłki produktów do indywidualnych klientów w imieniu naszych e-sklepów klienta (e-sklepy)

Imiona, nazwiska, adres docelowy paczki, numery telefonów, adres e-mail, faktury sprzedaży, adresy dostawy, faktury z tytułu należnej sprzedaży / faktury opłacone z góry lub do zapłaty za pobraniem.

 

W JAKI SPOSÓB CHRONIONE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, zachować dokładność danych i zapewnić prawidłowe wykorzystanie informacji, monitorujemy i dostosowujemy nasze fizyczne, elektroniczne procedury w celu ochrony i zabezpieczenia danych osobowych, pozostając pod naszą opieką lub pod opieką dostawców, z którymi współpracujemy, mogących zlecić przetwarzanie danych w naszym imieniu. Dostawcy zewnętrzni podlegają ścisłym postanowieniom umownym, w zgodzie z obowiązującymi obecnie zasadami bezpieczeństwa.


Internel posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji, który stale sprawdza wszystkie systemy i procesy administracyjne, gdzie przeprowadzane są analizy ryzyka w celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem lub dystrybucją danych osobowych.


KTO MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK DŁUGO SĄ ONE PRZECHOWYWANE?

 

Ilekroć zbieramy lub przetwarzamy dane osobowe, przechowujemy je tylko przez określony czas lub tak długo, jak długo mamy uzasadniony powód na to. Nieustannie analizujemy posiadane dane i zapytamy, czy chcesz dostawać od nas informacje. Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi lub zgody, usuniemy Twoje dane.


Jeśli chcesz, abyśmy usunęli Twoje dane w dowolnym momencie, prosimy o kontakt na adres dpo@internel.eu a my go usuniemy.

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione partnerom firmy Internel, dostawcom usług lub innym stronom, które potrzebują dostępu do tych danych w wyniku umowy między tobą a sklepem internetowym, za pośrednictwem którego możesz zamawiać produkty. Dane mogą być również ujawniane stronom zewnętrznym w ramach operacji lub urzędowego organu lub z powodu prawnego zobowiązania, które posiada firma Internel.

Internel przekazuje dane osobowe innym stronom tylko wtedy, gdy istnieje ku temu podstawa prawna. Informacje, jakie są przekazywane w zależności od potrzeb, czasu przechowywania danych są określone poniżej:

 

#

Dane zebrane od

Odbiorcy danych i okres przechowywania

1

Kandydaci do pracy

CV i dane osobowe kandydata są przetwarzane wewnętrznie i wyłącznie przez upoważnione osoby. Dane nie są przekazywane na zewnątrz i są usuwane w ciągu 1 tygodnia kalendarzowego od zakończenia rekrutacji (w przypadku odmowy kandydata) lub do działu personalnego, aby traktować je jak dane osobowe pracownika (w przypadku zatrudnienia).

2

Dane dostawców, klientów, gości naszej siedziby i uczestników kursu

Jeśli jesteś dostawcą, klientem lub pracownikiem, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo trwa nasza współpraca. W praktyce oznacza to, że do czasu wystawienia i opłacenia ostatniej faktury za usługę, w związku z czym współpraca dobiegła końca. Okres późniejszego przechowywania określają przepisy krajowe.

Dane odwiedzających nasze obiekty będą przechowywane przez okres maksymalnie 6 miesięcy, a następnie usunięte.

Żadna z powyższych kategorii danych osobowych nie jest przekazywana stronom trzecim, tj. dostawcom, klientom itp. Nie przewiduje się przeniesienia na organy rządowe, chyba że jest to wymagane przez prawo.

3

Ogólne dane kontaktowe odwiedzających stronę i odbiorców newsletterów

Zapoznaj się z naszą Polityką Cookie. Odwiedzając naszą stronę internetową, użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie plików cookie lub zrezygnowanie. Pliki cookie firmy Internel nie zawierają żadnych danych osobowych i nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, ale do analizy zainteresowań i preferencji użytkownika. Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie, dostępną online .

Newslettery są wysyłane na żądanie osoby, której danych dotyczą, i wyłącznie z danymi wymaganymi do wysłania takiego newslettera, a więc pełnej nazwy, nazwy firmy i adresu e-mail. Takie dane są przechowywane aż do odwołania przez osobę, której dotyczą, tj. odbiorcę newslettera.

4

Dane osobowe powierzone firmie Internel w odniesieniu do świadczonych usług e-fulfilment, w szczególności wysyłki produktów do indywidualnych klientów w imieniu e- sklepów naszych klientów

Takie dane by. zostaną przekazane przewoźnikowi takiemu jak DPD, DHL, UPS itp., z którymi mamy ważną umowę o świadczenie usług, w celu dostarczenia paczek konsumenckich na wskazane adresy doręczenia i poboru środków, jeżeli wybrano metodę płatności za pobraniem. Powyższe strony trzecie są zobowiązane umową do ochrony poufności i bezpieczeństwa takich danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem.

Poza wyżej wymienionymi podmiotami dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 

W przypadku zbierania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa w celu świadczenia usług, dane przechowywane są przez okres wypełniania usług i zadań wynikających z przepisów prawa krajowego. 


PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJU SPOZA UE / EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Internel nie będzie przekazywał danych osobowych do krajów trzecich poza UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że jest to adres wysyłki zamówienia. Dane osobowe mogą również zostać przekazane państwom trzecim w związku z zamówionymi usługami IT, ale Internel zrobi to tylko wtedy, gdy zagwarantowane zostanie bezpieczeństwo danych.


INNE STRONY INTERNETOWE

 

Jeśli skorzystasz z linku z naszej strony internetowej prowadzącego do innej strony internetowej, niniejsza Polityka Prywatności przestanie obowiązywać. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych stron osób trzecich. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności wszystkich odwiedzanych stron internetowych.


NASZE WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

 

Używamy plików cookie, aby odróżnić Cię od innych użytkowników naszej strony internetowej, aby pomóc nam poprawić jakość naszej strony internetowej i naszych usług. Zapoznaj się z naszą Polityką Plików Cookie.


ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

Mamy prawo do wprowadzenia zmian w danej polityce prywatności, w celu spełnienia wymogów prawnych. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną opublikowane na tej stronie.


CZYTAJ WIĘCEJ

 

Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)